DN: "Ett budskap om fred breder ut sig över den skånska landsbygden. Lantbrukaren Per Larsson har odlat fram ett gigantiskt fredstecken på sin klöveråker."

~~~~

1 Thessalonikerbrevet 5:3 När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Det så kallade fredstecknet är ett tecken som visar hat mot Gud.

Det är INGET fredstecken!

Alla som har öppna ögon kan se att det är ett brutet kors, som är HAT mot Gud!