I Sverige finns det cirka 15000 frimurare. 674 av dem arbetar inom det svenska rättsväsendet som poliser, åklagare, rådmän, advokater, jurister och runt 600 som biskopar och präster i svenska kyrkan eller som pastorer inom frikyrkan.

Bland de övriga finns beslutsfattare och opinionsbildare av olika slag såsom politiker och mediaföreträdare, företagare, direktörer, höga militärer, läkare, tandläkare, chefer inom myndigheter med mera.

De flesta kristna och människor i allmänhet har ett hum om vad frimureriet är och vad det står för eller går ut på, och ytterst få känner till frimureriets kopplingar till judarnas Kabbala och Talmud (“de äldstes stadgar enligt NT) och vad dessa böcker lär samt vilka dess förgrundsgestalter var.

Det är mycket olyckligt då den våldsbejakande och rasistiska moderna judaismen (den politiska sionismen) tillsammans med texterna från Talmud eller “de äldstes stadgar” vilar på Kabbalans religiösa trossystem.

Judarnas Kabbala och deras hat till kristendomen (som existerat sedan Jesus vandrade på jorden), ligger till grund för frimureriet som styr politiken i Sverige, EU och i resten av världen.

Målet är att krossa nationalstaterna (det gör man med hjälp av EU och massinvandring), religionerna (i synnerhet kristendomen), familjen med mera, för att slutligen kunna skapa en “synlig” världsregering.

Frimurarna arbetar lokalt, nationellt och internationellt i nätverk tillsammans med falska judar, politiska sionister och andra antikristliga krafter. De träffas på möten (i grupper, organisationer och “ordnar”, frimurarordnar) där allmänheten inte är välkommen.

Det är dessa grupper, Bilderberggruppen, för att nämna en, som har makten och inte våra “folkvalda” regeringar och politiker vilket många fortfarande tror (vill tro) trots att det borde stå klart för varje tänkande människa att så inte är fallet.

De “folkvalda” regeringarna är inte tillsatta av folket för att tjäna folkets och landets intressen utan de är tillsatta av den sionistiska makten och andra antikristliga krafter som har beslutat sig för att nationerna skall utplånas liksom all religion samt kärnfamiljen (mamma, pappa, barn) med mera, och att de nationella regeringarna tillsammans med folken, skall tjäna en ny världsordning, en ny agenda (Agenda 2030), som är Satans agenda.

Läs mer

Read: Freemasons Worship Satan - Texe Marrs