https://www.youtube.com/watch?v=aKvpp8ujYYU

HÄR kan du se en artikel om den av världen och samfunden uppburne ?frimurarpastorn? Tomas Sjödin!

Om inte Sjödin är en frimurare (satansdyrkare) varför gör han då det kända frimurar- och satanstecknet?!

HÄR och HÄR är fler videos om frimurare i samfund och frimurarpastorer!Även Hitler gör det!

----

BE GUD ATT DU FÅR ÖGON ATT SE MED!
----
Mer om frimureriet! (Lucifer-Satan is God!)

HELL FIRE IS REAL!!! ~ VIDEO