Denna världens människor gör allt för att lyckas och ha framgång.

Ett av deras effektiva redskap är FRIMURERIET.

Frimureriet leds av Satan och hans hantlangare.

Sverige och hela världen är full av dessa Satans redskap.

Sveriges politiker utgör inget undantag.

De är små puppets till världshärskarna-satansdyrkarna

Alltsedan världens skapelse har Satans mål varit att omintetgöra Gud och sätta sig själv på tronen.

För en mycket kort tid ska han lyckas innan han binds i tusen år (under tusenårsriket) för att sedan kastas i helvetet.


“The Jewish people as a whole will become its own Messiah... Thus will the promise of the Talmud be fulfilled...” Baruch Levy, Letter to Karl Marx, reprinted in La Revue de Paris, p. 574 June 1, 1928

~~~~

Revelation 17:2 With whom the kings of the earth (Gentiles) have committed fornication, and the inhabitants of the earth (Gentiles) have been made drunk with the wine of her fornication.

Isaiah 40:22-23 It is he (God) that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers; that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in: That bringeth the princes to nothing; he maketh the judges of the earth as vanity.

~~~~

http://alertsweden.bloggo.nu/RENSA-UT-FRIMURARNA/

http://alertsweden.bloggo.nu/Lofven-satansdyrkare

http://alertsweden.bloggo.nu/Pajasarna-i-USA-Det-blir-varre/