DN

~~~~

Det finns endast ett svar: Lär känna Jesus Guds Son!

Har korsfästes på Golgata för din skull.

Han plågades och misshandlades för din skull.

Han betalade med sitt eget blod.

Han tog ditt straff för att du skulle slippa.

Han dog för din skull, för att du skulle inte skulle komma under domen.

1 Korinthierbrevet 6:9-10 Veten I då icke att de orättfärdiga icke skola få Guds rike till arvedel? Faren icke vilse. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låta bruka sig till synd mot naturen eller de som själva öva sådan synd,10 varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare skola få Guds rike till arvedel.

Jesus ger dig sitt liv, om du ger honom ditt liv.

Jesus ger dig ett liv med mening, då du ger honom ditt meningslösa liv.

Jesus ger dig ett liv i rättfärdighet.

Jesus ger dig ett liv som varar i evighet.

OMVÄND DIG OCH TA EMOT GUD GENOM HANS SON JESUS KRISTUS!

"JESUS SADE: JAG ÄR VÄGEN SANNINGEN OCH LIVET"