Nu har satansdyrkarna hittat på ett väldigt bra sätt att stänga ned alla bloggare och alla som har hemsidor!

denna sida skrivs det om GDPR (verktyg för illuminati/satansdyrkare): "Hela tanken med GDPR är ju att stärka integriteten för oss som medborgare".

Naturligtvis är det inte sant!

Sanningen är att Satan vill ha monopol på vad som sägs.

Tidigare var hans mun framför allt journalister och reportrar anställda inom massmedia. 

Nu måste detta mediaredskap för Satan delas med bloggare och de som har hemsidor.

Därför måste dessa bort!

SNARAN DRAS ÅT!

Psalm 2

Guds Son och hans motståndare

1 Varför rasar hednafolken,
varför tänker folken fåfängliga tankar?
2 Jordens kungar reser sig
och furstarna rådslår (konspirerar) med varandra
mot Herren och hans Smorde:
3 "Låt oss slita sönder deras band
och kasta av oss repen."

4 Han som bor i himlen ler,
Herren gör narr av dem.
5 Han talar till dem i vrede,
i glödande harm förskräcker han dem:
6 "Det är jag som har insatt min konung
på Sion, mitt heliga berg."

7 Jag vill kungöra Herrens beslut.
Han sade till mig: "Du är min Son,
jag har i dag fött dig.
8 Begär av mig,
så skall jag ge dig hednafolken till arvedel
och hela jorden till egendom.
9 Du skall krossa dem med järnspira,
slå sönder dem som lerkrukor."

10 Handla nu vist, ni kungar,
låt varna er, ni domare på jorden!
11 Tjäna Herren med fruktan
och gläd er med bävan!
12 Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred
och ni går under på er väg,
ty snart kan hans vrede upptändas.
Saliga är alla som flyr till honom.

~~~~