Hebreerbrevet 9:27-28 Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, 28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.


https://www.youtube.com/watch?v=E8JLVYG4OAM

BARA DE SOM INTE LÅTIT SIG LURAS ÄR MÄN!

TYVÄRR BLIR DE MER OCH MER SÄLLSYNTA!

Du som låter dig luras är på väg till HELVETET!https://www.youtube.com/watch?v=6gssbmRVFE4

(HÄR förnekar fd. pastorn Stanley Sjöberg att det finns ett helvete! Vilka ord från Guds mun förnekar han mer!?)