Djur

Petra Marklund

https://genius.com/Petra-marklund-djur-lyrics

~~~~

Det finns de som gärna ställer upp på Satans lögner.

GUD FINNS och MÄNNISKAN är inget djur som Marklund tycks tro:

1 Mosebok 2:18-25

HERREN Gud sa: Det är inte gott att mannen är ensam. Jag vill göra en hjälpare åt honom, en som är hans like. 19 När nu HERREN Gud av jord hade format alla markens djur och alla himlens fåglar, förde han fram dem inför mannen, för att se vad han skulle kalla dem. För så som mannen kallade varje levande varelse, så skulle den heta. 20 Adam gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar och åt alla markens djur. Men för Adam fanns ingen hjälp, som var hans like 21 Då lät HERREN Gud en tung sömn falla över Adam, och när han sov tog han ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. 22 Och HERREN Gud byggde en kvinna av revbenet, som han hade tagit ut av mannen, och förde fram henne till mannen. 23 Då sa Adam: Denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, därför att hon är tagen av mannen. 24 Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött. 25 Och de var båda nakna, mannen och hans hustru, men de skämdes inte.


Första gången sände Herren Gud FLODEN.
(1 Mosebok kap. 7)

Nästa gång ska han sända ELD över jorden.

Ska du brännas upp eller vill du bli räddad?

VALET ÄR DITT!

Evigt förlorad eller evigt liv?

~~~~

Uppenbarelseboken 1:7-8

7 Se, han kommer med skyarna och varje öga ska se honom, också de som har genomborrat honom och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. 8 Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och änden, säger Herren, han som är och som var och som ska komma, den Allsmäktige.

Bibeltext från: Reformationsbibeln

~~~~

DET FINNS DE SOM INTE HAR NÄGON SKAM I KROPPEN/KNOPPEN!!!