https://www.youtube.com/watch?v=I2xVlCxuau8

https://www.youtube.com/watch?v=K8a5I0yv0Dw

Isaiah 59:1 Behold, the LORD'S hand is not so short That it cannot save; Nor is His ear so dull That it cannot hear.

~~~~  

The Antichrist is the final ruler !!

KOM TILL JESUS DIN FRÄLSARE! HAN RÄDDAR DIG FRÅN ATT GÅ EVIGT FÖRLORAD!HAN DOG FÖR DIG - FÖR ALLA MÄNNISKOR! SÄG INTE NEJ, SÄG DITT JA, TILL DET EVIGA LIVET! ÖDMJUKA DIG INFÖR KONUNGARNAS KONUNG! HAN DOG FÖR DIG!