Att världen går mot sin undergång får vi bevis på varje dag.

Radion talar idag om: 

Genkniven ändrade funktion i mänskligt embryo

– Det är ett stort steg att visa att det här verkligen går att göra i det mänskliga embryot för att studera funktioner av gener, säger Fredrik Lanner, forskningsgruppsledare i embryologi vid Karolinska institutet.¨

– Men nu är huvudfokus från forskarvärlden att försöka korrigera genetiska mutationer som ger upphov till katastrofala sjukdomar där barnen dör, eller där embryot dör, eller där man har väldigt allvarliga sjukdomar efter att man föds och dör inom ett par år, säger Fredrik Lanner.

~~~~

Gud den Allsmäktige har INTE sin hand i detta.

Det är en självklarhet för de som inte är duperade som Fredrik Lanner på Karolinska.

(Alla känner väl till att de så kallade forskarna på Karolinska "Sjukhuset" håller på med annat kriminellt också, som att implantera chip i hjärnan  (alltså tortyr!) på ovetande människor?)

Alltid så hävdar de att vi behöver deras "uppfinningar".

Naturligtvis är det lögn!

Dessa så kallade forskare är lurade (vissa är medvetna lögnare) och ett offer för Satans bedrägeri.

1 Johannes 5:19 säger att världen är i den ondes våld.

Att det är Satans som leder, vet de som valt att gå sin egen väg inget om.

De ser inget och hör inget.

De är döva för sanningen.

I sin självhävdelse tror de att de är som Gud.

Liksom ormen lurade Adam och Eva lurar Satan människorna fortfarande. (1 Mosebok 3:5)

De vill göra Guds gärningar men utan Gud!

Därför leder deras väg till de fördömdas plats - HELVETET!

Denna plats har de själva valt eftersom de vägrar att lyda Gud.

Psalm 49:12-14 De tror att deras hus
 ska bestå för evigt,
 deras boningar
 från släkte till släkte.
 De uppkallar sina marker
 efter sina namn.
 13 Men människan i all sin härlighet
 har inte bestånd,
 hon liknar djuren som förgås.
 14 Så går det dem
 som litar till sig själva 
 och deras efterföljare
 som gillar deras ord.

Lukas 17:26 Och såsom det skedde på Noas tid, så skall det ock ske i Människosonens dagar: