A Recommended National Program in Weather Modification by Homer E. Newell

***

Government Documents Link Global Warming to Advanced Military Climate Modification Technology

NASA Documents reveal the mission of the military and federal agencies to modify the climate

***

Why the Left & Right Battle for Control Over the Climate

____________________________________________________

90-årig norsk kvinnas syn om tiden före Jesu återkomst

En kvinna i Etnedal, Valdres fick 1968 en syn som handlar om framtiden, Jesu återkomst, det tredje världskriget och tiden som skulle föregå detta kriget.

-Kriget börjar först som en liten konflikt, en obetydlig konflikt. Men den slutar inte. Den tilltar och breder ut sig. Till slut utvecklar det sig till ett stort krig. Mot slutet av det stora kriget blir fruktansvärda vapen tagna i bruk, bland annat atomvapen. Luft, jord och vatten blir förgiftat och ödelagt. Luften kommer att bli så förorenad att det är omöjligt att andas den, och det kommer att drabba flera kontinenter,

__

Kommentar 2: ÖB Owe Wiktorin avslöjade 990319 att det svenska försvaret efter milleniumskiftet kommer att halveras. Förbanden kommer att koncentreras till några få orter i landet. Enligt uppgift 991021 så kommer 60 procent av armén att läggas ner. Ett 20-tal orter kommer att drabbas när försvaret avvecklar närmare hälften av alla förband och staber. Från nuvarande 17 brigader kommer en bantning att ske till 7 brigader. Flygvapnet klarar sig bäst, endast en flygflottilj drabbas. Artilleriet och kustartilleriet kommer närmast att utplånas, Kristinehamn och Vaxholm överlever. Grunden för denna nedbantning är enligt försvarsutredningen att det gamla invasionshotet från Ryssland är borta och att det svenska försvaret i framtiden inte längre behöver kunna kasta tillbaka något storanfall!

-Försvarsanalytiker Johan Tunberger säger i Go'morron världen 041212: "Den operativa förmågan är praktiskt taget noll. Vi kan idag inte genomföra operationer. Försvaret är i fritt fall."