The hidden cost of the US hydraulic fracturing boom

Engelsk dokumentär om gasutvinningens effekter på miljön och människan. Svensk textning. Read more

***********

Natural Gas Drilling: Earthquake Danger

Recently, several earthquake swarms have occurred along in Colorado, New Mexico, Texas, Oklahoma and Arkansas. All of these swarms have been verified to be natural gas hydraulic fracturing fields in these satellite images of the areas. Read more

***********

THE SKY IS PINK by Josh Fox and the GASLAND Team

An emergency short film from Josh Fox, the Oscar-nominated director of GASLAND addressing the urgent crisis of drilling and fracking in New York state.  Read more

***********

1 Tim. 6: 9. Men de som vill bli rika, de råka in i frestelser och snaror och hemfalla åt många dåraktiga och skadliga begärelser, som sänker människorna ned i fördärv och undergång. 10. Ty penningbegäret är en rot till allt ont;

Uppenbarelseboken 11:18 Folken vredgades, men din vredes dag har nu kommit, och den tid då de döda ska få sin dom, och då du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som fruktar ditt namn, både små och stora, och då du skall fördärva dem som fördärvar jorden.

***********