(Observera - att "alertsweden.bloggo.nu" anses som en "hate-site" av lögnarna! Det är ännu inte sagt, men Bibeln säger att somliga ska pryglas och föras in i synagogor och inför domare! Det gäller alltså dem, som står för och tror på Guds ord, som är sanningens ord.)


(MER VIDEO
HÄR OM KOMMITTE' AV 300)!

21 Goals of the Illuminati and The Committee of 300  2013

 “Three hundred men, all of whom know one another, direct the economic destiny of Europe and choose their successors from among themselves.” –Walter Rathenau, 1909, founder of the mammoth German General Electric Corporation

-13. To continue to build up the cult of Christian fundamentalism begun by the British East India Company’s servant, Darby, which will be misused to strengthen the Zionist state of Israel through identifying with the Jews through the myth of “God’s Chosen People” and by donating very substantial amounts of money to what they mistakenly believe is a religious cause in the furtherance of Christianity.

Svenska personer som är medlemmar i denna kriminella grupp:

Stefan Ingves

Carl Bildt

Kung Carl XVI Gustav

Jacob Wallenberg

~~~~

På bilden kan du också se "kyrkan" alltså den falska kyrkan - som representant för denna ljusskygga organisation.

En lika ljusskygg organisation är den TRILATERALA KOMMISSIONEN där du förutom Carl Bildt även kan se Urban Ahlin och Erik Belfrage som medlemmar.

En annan kriminell organisation är ROMKLUBBEN och HÄR där Anders Wijkman är ordförande.

"Tre hundra män, som alla känner varandra, styr Europas ekonomiska öden och väljer sina efterföljare bland sig själva." — Walter Rathenau 1909.

Illuminati goal 2. The total destruction of every national identity and all national pride, because only then will people accept a super-national world government.

~~~~

Uppenbarelseboken 17:17 ...Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och med ett och samma sinne ge sin kungamakt åt vilddjuret (i Satans tjänst) tills Guds ord har gått i uppfyllelse.