https://www.youtube.com/watch?v=LjhLRoe1kGY

Romarbrevet 1:26-28 Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. 27 På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. 28 Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen

Romans 1:26-28 For this cause God gave them up unto vile affections: for even their women did change the natural use into that which is against nature: 27 And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another; men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompence of their error which was meet. 28 And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient;

~~~~

S: Ska överväga tredje juridiskt kön

"Mer kunskap om hbtq-personer behövs inom skolan och vården, konstaterar Socialdemokraterna i sitt nya hbtq-politiska program."


Första myndigheten - KRIMINALVÅRDEN - som hbtq-certifieras

I Kriminalvården ska alla kunna känna sig trygga och välkomna, oavsett kön eller sexuell läggning. Orden kommer från generaldirektören Nils Öberg, som idag närvarade då Kriminalvården som första myndighet i Sverige mottog certifikatet som visar att Kriminalvårdens utbildningsenhet genomgått hbtq-certifiering i RFSL:s regi.

----

Här kan du Patrik Scherman (och läs här) som propagerar för homosex inom Kriminalvården!

-"Patrik Scherman, också styrelseledamot i Kriminalvårdens HBTQ-förening, instämmer och fyller i:

– Det är betydelsefullt att ta ställning både som myndighet men också som personalutbildare, vilket jag jobbar som. Det kan lätt bli så att man syns en gång om året, och sedan blir det inget mer, men om man ska jobba med principen om alla människors lika värde så är ju det ett arbete som innebär att man aldrig kommer fram, man måste fortsätta, fortsätta, fortsätta."

-"Gabriella Boijsen är styrelseledamot i Kriminalvårdens HBTQ-förening. Hon tycker att Kriminalvården förtjänar sin plats i paraden i år."

-" Jag går med i Pridetåget i dag för att jag tycker att det är viktigt att visa att vi står upp för allas lika värde och för att det är en väldigt kul aktivitet tillsammans med andra kriminalvårdare, säger Johan Modin, HR-direktör i Kriminalvården.

SVERIGE ÄR UNDER GUDS FÖRBANNELSE!

YOU MUST BE BORN AGAIN! HELL OF HELL! sermon/audio