"Fotoutställningen God Love Pride av konstnären Ilar Gunilla Persson hänger inne Markuskyrkan 28/7-7/8-2019." Läs mer 

~~~~

Antingen är man en Gudsförnekare eller så är man en på Jesus Kristus troende.

Det finns inget mitt emellan.

En troende utmärks genom att denne är född på nytt (Joh. 3:3), och att hon älskar Guds ord, som är sanningen.

Joh 8:31-47 ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria.”

Den som vill bli fri från perversiteter och annan synd kommer till Gud.

Den som inte vill bli fri hävdar att "Gud är kärlek".

Ja, men inte som syndarna tror att hon inte behöver omvända sig från sin synd (all synd).

De som tror lögnen hatar sanningen.

Slutet är helvetet, som inte är skapat för människan utan för Satan och hans demoner.

Matteus 25:41 "Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar".

MÄNNISKAN VÄLJER DÖD ELLER LIV - HIMMEL ELLER HELVETE!