SR: Godmorgon, världen

De vet inte vad som väntar dem!!!

De är alligenom jordiska - eller...?!

~~~~

Lyssna och se:

23 minuter i helvetet - Bill Wiese

Finns det verkligen ett helvete? Bill Wiese är säker på det. Han såg helvetets flammande lågor, hörde människors skräckfyllda skrik och såg de mest fasansfulla onda varelser. I denna bok delar han med sig av sin fruktansvärda erfarenhet då Gud tillät honom att se och känna våndan och plågan som människor upplever i helvetet­. Wieses besök i helvetet varade bara 23 minuter, men upplevelserna han var med om gjorde oförglömliga intryck på honom. I denna bok beskriver han på ett detaljerat sätt vad han såg och kände under sitt besök i Satans håla. Dessutom låter han Bibeln svara på många vanliga frågor om helvetet. ”Även om du inte tror på min berättelse, borde du tro på Bibelns ord och lika fullt undvika helvetet.” – Bill Wiese


https://www.youtube.com/watch?v=AKniy8CCKgs

Markus 7:21-23 "Ty ini­från, ur människor­nas hjärtan, kom­mer de on­da tan­kar­na, otukt, stöld, mord, 22 äkten­skaps­brott, självisk­het, onds­ka, be­dräge­ri, li­der­lig­het, av­und, förtal, högmod, förblin­del­se. 23 Allt det­ta on­da kom­mer ini­från och gör människan oren.”

Romarbrevet 1:18 "Ty Guds vre­de up­pen­ba­ras från him­len och drab­bar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller san­ning­en fång­en i orättfärdig­het."

~~~~