Kommunstyrelsen i Göteborgs stad har efter ett beslut från kammarkollegiet nyligen delat ut 233000 kronor till ensamkomna flickor i åldrarna 4-17 år vilka får 12000 kronor var.

Pengarna kommer från Fredrique Wohlfarts stiftelse för föräldralösa barn och barn som är i avsaknad av omvårdnad.

Dom flesta vet vid det här laget att det inte är särskilt troligt att barn (i synnerhet inte småbarn) klarar av att ta sig tvärs över halva jordklotet (ända till Sverige) utan ledsagning eller ekonomisk hjälp från vuxet håll. Från föräldrar eller anhöriga.

Det är inte gratis att ta sig till Sverige och vem/vilka har betalat flickornas resa om inte föräldrar eller andra vårdnadshavare (anhöriga om de nu råkar vara föräldralösa)? Inte kan väl dom små ha hunnit arbeta särskilt mycket och på så sätt lyckats spara ihop pengar till resan själva?

Och varför väljer barn att ta sig till just Sverige när det finns många mer närliggande länder?

Tyvärr är det så att alla unga vuxna (även män med fruar och barn i hemländerna och som kallas flyktingpojkar) enligt de svenska flata myndigheterna, är föräldralösa om de påstår att de är föräldralösa liksom de är fjorton år (om de påstår det) trots att de kan vara så gamla som 35 år.

Fredrique Wohlfart tanke var antagligen att hans pengar skulle gå till föräldralösa barn i Sverige och att de verkligen skulle vara föräldralösa och barn (vilket myndigheterna inte lägger ner några resurser på att kontrollera) och som dessutom är i avsaknad av omvårdnad vilket definitivt inte stämmer när det gäller de ensamkommande barnen (flickor som pojkar) vilka får dygnet runt uppassning på barnhem och allt vad de behöver samt mer än så tills föräldrarna eller de anhöriga (som har skickat hit dem) dyker upp som anhöriginvandrare.

Läs mer
Och HÄR och HÄR är mer!!

HÄR fler pajasar!

~~~~