Om människor ville fråga sig:

Varför lever jag? Vad är livets mening?

Istället har de gått på Satans lögn som t.ex. här.

~~~~

Att Jesus kom till jorden är ingen småsak.

Gud Fadern sände sin Son för att rädda oss från att gå förlorade - för evigt.

Varje människa känner att något fattas.

I varje människas hjärta finns en längtan till något mer och till något bättre.

Denna längtan försöker människan tillfredställa på olika sätt.

Men grumliga källor kan aldrig tillfredställa.

Endast en källa kan det - den källan är Jesus Kristus.

Då man funnit och låtit sig finnas av honom, så söker man aldrig mer i de grumliga källorna.

Jesus är källan med det friska vattnet, vattnet som aldrig tar slut, livets vatten.

Uppenbarelseboken 21:6 Han sade också till mig: "Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten.