Apostlagärningarna 20:26-31 Ge akt på er själva och hela den hjord där den helige Ande har satt er som ledare, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag lämnat er ska rovlystna vargar tränga in bland er, och de kommer inte att skona hjorden. 30 Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. 31 Var därför vakna och kom ihåg att jag i tre års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar.


Samfund, kyrkor och "kristna" organisationer har grymma herdar som vill vara ledare för att dra Guds folk till sig själva.

Grymma och rovlystna vargar är alla de herdar och ledare som predikar EKUMENI, ALPHA-KURS, NEW WINE och allt det som inte kommer från Guds mun.

Det finns bara ett råd: Fly från dem och rädda ditt liv!

Bättre är att var ensam och på den rätta sidan (Guds sida) än låta sig föras bort och uppslukas av vargarna och därmed gå förlorad för evigt!



Den tid kommer - då de som behagar Satan och inte Gud - ska få det straff de är värda!