...säger 1 Mosebok 6

"Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. Herren sade: "Människorna som jag har skapat skall jag utrota från jordens yta, ja, både människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag har gjort dem."

~~~~

Världen styrs av Satan och de fallna änglarna som infiltrerar människornas sinnen.

I den första tiden utrotade Gud alla människor utom Noa och hans familj genom FLODEN.

Människorna är lurade nu som då av Satan, därför ska Gud denna gång utrota människorna igen - men denna gång genom ELD..

Liksom Gud använder sitt folk, så använder Satan sitt folk.

I Gamla Testamentet kan man läsa om hur Satans folk lurade Guds folk - israeliterna. Endast ett fåtal kom in i löfteslandet.

Det är samma sak idag.

Satan och de fallna änglarna lurar människorna.

Även de som är kallade (Matteus 22:14) luras - genom kyrkor och samfund och falska kristna.

Därför är Guds folk blinda då liksom nu och därför kan Satan använda dem för sitt syfte, som är att föra alla människor till helvetet.

De som kallar sig kristna tror att Trump t.ex. är deras man som ska göra gott mot världens folk.

Dessa falska kristna åker raskt in i fällan och ser inget i sin blindhet!

Trots att nätet nu finns som en hjälp att söka sanningen om Trump, så vägrar de att se och följa sanningen och verkligheten.

Orsaken....de älskar inte sanningen - som är JESUS KRISTUS.

Därför finns fortfarande samfunden, svenska kyrkan, ortodoxa kyrkan, katolska kyrkan, "kristna" organisationer m.fl.

De som kallar sig kristna älskar världen mer än Gud! De älskar äran, makten och kontrollen.

Sanningen finns inte i dem, därför är de blinda.

Alla som tillhör Gud den Allsmäktige och därmed har blivit födda från ovan (Joh. 3:3) inser att Guds ord är sanning och att världen fortfarande är ond liksom på Noas tid.

Världen är fullkomligt pervers och vansinnig NU som DÅ!

Eftersom de falska predikanterna - de som aldrig blivit födda från ovan - uppfyller kyrkorna, så kommer de som lyssnat och trott på dem att ta emot Vilddjurets märke, det som Bibeln talar om i Uppenbarelseboken kap. 13 och 14.

HELVETET är en plats för dem som tror att man kan leva som man vill - lite sant och lite osant "man blir ju ändå frälst" ("OSAS" once saved always saved).

En gång frälst är INTE ALLTID FRÄLST! Det är så tydligt skrivet i Bibeln som är sanningens bok!

Kontentan: De som INTE tror på Jesus Kristus som sin Frälsare och de som låtsar att de är kristna (de flesta som kallar sig kristna) kommer att hamna på samma plats som Satan och de fallna änglarna nämligen i ELDSJÖN, som Jesus tydligt talar om i evangelierna!

 The Deluge, by John Martin, 1834.- från wikipedia.