Att Gud är en sund Gud kan du se i hans ord som är Bibeln.

Alla som vill vara sunda lägger av sig det som hindrar sundheten.

Det är SYNDEN.

Synden leder oss till den plats som är berett åt djävulen.

Endast de som tagit emot syndernas förlåtelse undgår HELVETETS FASA!

~~~~

Du kan se det i politiken och höra det på radio och tv och läsa det i media -

att massmedia är en kanal för Satan och därmed för osundheten.

Allt går mot sin undergång och mot upplösningen.

Det är inget att förundra sig över.

Guds ord säger att han ska göra allting nytt.

Gud har en plan. Den fullbordas med all kraft.

Uppenbarelseboken 21:5 Och han som satt på tro­nen sa­de: ”Se, jag gör all­ting nytt.” Och han sa­de: ”Skriv, ty des­sa ord är trovärdi­ga och san­na.”

HAR DU FÅTT DIN SYND FÖRLÅTEN? OM INTE LIGGER DU ILLA TILL. SÅ ILLA ATT DU GÅR FÖRLORAD OCH HAMNAR I HELVETET  - I EVIGHET.

~~~~

The Reason YOU Were Born... May Surprise You.. ~ Video