Gud är underbar!

Har är inte som du kan se i kyrkorna.

I kyrkorna är han konstig.

I kyrkorna är han svag.

I kyrkorna är han kraftlös.

I kyrkorna är han modlös.

I kyrkorna är han tvehågsen.

I kyrkorna är han kompromissande.

I kyrkorna är han trist.

I kyrkorna är han hycklande.

I kyrkorna är han religiös.

I kyrkorna är han färglös.

I kyrkorna är han falsk.

I kyrkorna är han köttslig.

I kyrkorna är han världslig.

I kyrkorna är han lögnaktig.

I kyrkorna är han ofräsch.

I kyrkorna är han osund.

I kyrkorna är han medelmåttig.

I kyrkorna är han ytlig.

I kyrkorna är han demonisk.

I kyrkorna är han lik Satan.

~~~~

I kyrkorna är han sådan människorna absolut inte vill likna och efterfölja!

HAN ÄR MOTSATSEN!

HAN ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET!

HAN ÄR ALLT DU INNERST INNE VILL HA OCH LÄNGTAR EFTER!

HÄR är ett exempel på Satans kyrka