Och, skulle kunna tilläggas, densamma idag som när han utstakade de gränser inom vilka han placerade de olika folken (folkgrupperna) efter byggandet av Babels torn och som ett skydd mot Satan. Allt för att de inom de olika gränserna, det vill säga inom de olika länderna (nationerna), skulle söka Gud.

I första Moseboken kan vi läsa om människornas enhetssträvan (byggandet av Babels torn, ett människoverk utan Guds välsignelse) och hur människorna gaddade ihop sig mot Gud, för att de i sin styrka av att vara många, trodde att de skulle kunna hålla Gud på avstånd.

"Och hela jorden hade enahanda tungomål och talade på enahanda sätt. Men när de bröto upp och drogo österut, funno de en lågslätt i Sinears land och bosatte sig där. Och de sade till varandra: Kom, låt oss slå teget och bränna det.

Och teglet begagnade de såsom sten, och såsom murbruk begagande de jordbeck. Och de sade: Kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen, och så göra oss ett namn; vi kunde eljest bli kringspridda över hela jorden. Då steg HERREN ned för att att se staden och tornet som människobarnen byggde. Och HERREN sade: Se, de äro ett enda folk och hava alla enahanda tungomål, och detta är deras första tilltag; ditned och förbistra deras tungomål, så att den ene icke förstår den andres tungomål.

Och så spridde HERREN, dem därifrån ut över hela jorden, så att de måste upphöra att bygga på staden. Därav fick den namnet Babel, eftersom HERREN där förbittrade hela jordens tungomål; därifrån spridde HERREN ock ut dem över hela jorden". (1. Mos. 11: 1-9)

I Apostlagärningarna talas det vidare om hur Gud är FÖR gränser och nationer. Det vill säga att Gud är nationalist.

"Och han har skapat människosläktets alla folk, alla från en enda stamfader, till att bosätta sig utöver hela jorden; och han har fastställt för dem bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skola bo - detta för att de skola söka Gud, om de till äventyrs skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom; fastän han ju icke är långt ifrån någon enda av oss" (Apg. 17: 26-27).

Dåtidens byggande av Babels torn var med andra ord inte något som föll Gud i smaken med tanke på att han förstörde bygget/splittrade människorna och gav dem olika språk (så att de inte kunde förstå varandra) samt tvingade ut dem över jorden.

Detta verkar inte hindra majoriteten av mänskligheten (särskilt inte ekumeniskt sinnade kristna) från att tro att byggandet av det nutida Babels torn, som syftar till samma sak, att skapa ett folk, en nation, en ekonomi, en religion, genom utplånandet av gränser (de gränser som Gud har utstakat) och som på det religiösa området sker genom ekumeniken (en sammanslagning av kyrkor, religioner, läror och tro, ett hopkok = Satansdyrkan som religion) och inom politiken genom globalismen, är till Guds behag.

Läs mer