Jesus kom inte till jorden för att bygga kyrkobyggnader.

Jesus kom till jorden för att rädda sitt folk.

Att du är med i en samfundskyrka eller annan kyrka betyder inte att du tillhör Gud.

Den som tillhör Gud följer överherden som är Guds Son Jesus Kristus.

Matteus 16:24 Jesus sade till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig."

Kyrkokristna förnekar inte sig själv och inte heller tar de upp sitt kors.

Kyrkokristna följer pastorerna och prästerna.

Pastorerna och prästerna är inte utskickade av Gud.

Om de var det hade de predikat sanningen.

Men eftersom de får lön (tar) så är de rädda för sanningen.

De har valt den breda vägen.

Om du vill följa Jesus Kristus Guds Son så är vägen smal och det är få som finner den.

~~~~

GUD AVSKYR SAMFUND OCH KYRKOR!

Gud är Allsmäktig. Gud är Skaparen av universum.

Kyrkokristna leker med Gud!

De leker med Gud som säger: "Det r fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer."

Tror de att Gud ska tåla det?!

~~~~

Igår tittade jag några minuter på "svt-gudstjänst."

Equmeniakyrkans temat var "Gud gör något nytt".

Varför ska Gud göra "något nytt" när de som kallar sig kristna inte hör och gör det Gud redan sagt?!

Kyrkokristna kan ropa sig blå i ansiktet, men Gud hör dem inte.

Han lyssnar bara på sitt folk, de som lyder honom och de som söker honom (av hela sitt hjärta).

Kyrkokristna lyssnar på Satans röst.

Det är därför de skrivit under avtal med Satan att följa honom. (Se SKR Sveriges Kristna Råd).

AVFALLET är här sedan ca tio år eller mer.

2 Tessalonikerbrevet 2:3 "Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma",

Kyrkorna tillhör VÄRLDSKYRKAN!

Världskyrkan tillhör Satan

Den som älskar sanningen låter inte lura sig av falska präster och pastorer utan lyssnar till Jesus röst.

VILKEN RÖST LYSSNAR DU TILL?

Jacob 1:12 Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom.