Gud finns inte i kyrkorna!

Hur skulle Gud kunna vara bland ogudaktighet?

De som kallar sig kristna är HYCKLARE.

De som kallar sig kristna läser inte Bibeln.

De som kallar sig kristna tror hellre på vad pastorn säger än vad Gud säger.

De som kallar sig kristna tar sig inte tid att själva undersöka vad Ordet säger.

De som kallar sig kristna har ingen Gudsfruktan.

De som kallar sig kristna har kärlek till världen.

~~~~

Är det gudfruktigt att hålla sig till andra läror såsom New Wine-läran?

Är det gudfruktigt att tro på ekumenin och att trivas bland ogudaktiga läror?

Är det gudfruktigt att tro på Alpha-kursen?

Är det gudfruktigt att förespråka det som Gud hatar?

Är det gudfruktigt att inte vara noga med hur man lever?

Är det gudfruktigt att vara en HYCKLARE?

HYCKLARNA ÄR INTE FULLKOMLIGA SOM GUD BEGÄR!

Matteus 5:48 Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.

2 Petrusbrevet 3:9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

Lukas 15:10 Jag säger er: På samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig."

Matteus 24:14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Gud finns inte i kyrkorna!

LÄS BIBELN OCH TRO-FÖLJ-LYD VAD SOM ÄR SKRIVET!

Johannes 3:3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."

~~~~

LÄS: Om du älskar mig så håller du mitt ord säger Jesus

~~~~