Apostlagärningarna 17:26 Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo,

~~~~

Den som hatar att det finns nationer är Satan.

Han har naturligtvis många medarbetare som förespåkar att nationer genom invandring ska bort.

Först åstadkommer de krig och förödelse.

Sedan tvingas människor till flykt till andra länder - förutom dem som genom bedrägeri lockas att ge sig av till "länder som flyter av honung".


https://www.youtube.com/watch?v=85BKDj_1vVU

Sveriges regering med hjälp av skuggregeringen - har naturligtvis gett dessa (se ovan t.ex.) fritt härjande i landet.

Några fler av Satans arbetare är: Soros, Kissinger, Rothschilds, Rockefellers, Brzezinski, giriga bankirer etc. etc.

Alla dess hatar den levande Guden och hans Son Jesus Kristus.

Deras begär är att döda alla människor och utföra alla krig, så de kan vara herre på täppan med sin gud Satan på tronen.

Dessa kriminella ger sig inte förrän de infört den nya världsordningen NWO, som handlar om att Lucifer (som är Satan) ska sätta sig på tronen i Jerusalem.

I Sverige finns det ett otal av Satans arbetare - bl.a. Carl Bildt, som döljer sig i ondskans hemliga sällskap.

UN/FN är också ett av ondskans hemliga redskap.

Denna organisation döljer sig också precis som deras herre Satan genom att utföra vissa goda gärningar för att inte avslöjas.

----

Deras livsluft är lögnen och bedrägeriet eftersom deras fader och herre är Satan. (Johannes 8:44)

----

Här kan du se deras planer.

USA har statyer av dessa ondskan medarbetare såsom t.ex. av Albert Pike, som du kan läsa och se i länken ovan.

Tro inte att den så kallade FRIHETSGUDINNAN är vad den sägs vara!

I Israel finns det såklart också dessa symboler för ondskan t.ex. Knesset och andra av deras byggnader.

(Den som bryr sig om sanningen kan själv undersöka saken.)

Deras plan (nu långt framskriden) är att tvinga alla att ta ett märke på sin hand eller panna.

Detta är ett märke som visar att du lyder Satan och tillber honom.

Läs mer Här!

Vad Bibeln säger: Uppenbarelseboken kap 13, 14 och 15.

Gud (som du kan känna genom hans Son Jesus Kristus) är den som har kontroll över allt och låter Satan hållas tills tiden är ute.

Då ska alla som inte givit sina liv till Jesus Kristus kastas i den brinnande ugnen!

Också de som stött Satan (falska kristna t.ex.) i hans onda gärningar (de har fått massor av chanser att omvända sig!) ska kastas i den brinnande ugnen!

The Goals of the Illuminati

"The total destruction of every national identity and all national pride, because only then will people accept a super-national world government."

"To infiltrate and take over all governments in order to insidiously dissipate and destroy the sovereignty of each nation from the inside."

~~~~

Lukas 16:26 Och till allt detta kommer att det är en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att de som vill gå över härifrån till er inte skall kunna det och för att inte heller någon därifrån skall kunna komma över till oss.

Matteus 25:46 Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.

The Mystery of Human Life