Gud kompromissar inte med sanningen.

Gud har inte dubbla vägar.

Gud är inte tolerant.

Om du söker en tolerant Gud ska du inte säga ja, till den evige Guden.

(Alla andra gudar är onda andar!)

Människor vill ha kompromisser och tolerans.

Sådan är inte den ende Guden, sanningens Gud.

Gud kompromissar inte som samfunds- och kyrkopräster gör.

Det är därför de hörs i media.

I media får ingen som säger sanningen höras.

Media är Satans redskap.

Därför kommer internet att stängas av åtminstone för dem som predikar sanningens budskap - Jesus budskap.

Enbart "elitens" media kommer att få finnas.

~~~~

Här kan du se den media som människor tar till sig i Amerika.

Sverige beundrar som vi vet och följer efter allt det Amerika står för:

Six Jewish Companies Control 96% of the World’s Media

--"These are the facts of Jewish media control in America. Anyone willing to spend several hours in a large library can verify their accuracy. I hope that these facts are disturbing to you, to say the least. Should any minority be allowed to wield such awesome power? Certainly, not and allowing a people with beliefs such as expressed in the Talmud, to determine what we get to read or watch in effect gives this small minority the power to mold our minds to suit their own Talmudic interests, interests which as we have demonstrated are diametrically opposed to the interests of our people. By permitting the Jews to control our news and entertainment media, we are doing more than merely giving them a decisive influence on our political system and virtual control of our government; we also are giving them control of the minds and souls of our children, whose attitudes and ideas are shaped more by Jewish television and Jewish films than by their parents, their schools, or any other influence."God Hates Liars 

Ordspråksboken 13:5 Den rättfärdige skyr lögnaktigt tal, men den ogudaktige är förhatlig och skändlig.

~~~~

DET FINNS BARA EN GUD

The Mystery of Human Life