”Konspirationsteorierna har blivit mainstream” säger DN i sin okunnighet!

"Efter skolmassakern i Parkland, Florida har konspirationsteorier snabbt spridits i sociala medier och på högerextrema sajter."

Det finns en som är rädd för att avslöjas!

Hans namn är Satan!

Gud talar ofta om hur hans fiender konspirerar.

(Några av NT:s Ord om konspirera: Apg. 4:26: 23:12; Kolla själv GT:s Ord!)

Redan i 1 Mosebok avslöjar Satan sig med att konspirera - alltså ljuga för att vinna sitt mål, att utropa sig som denna världens gud.

Han kommer att sätta sig i det uppförda templet i Jerusalem.

Där han ska äras av de otroende - judar och alla andra folk.

Klart att han vill dölja sig!!

Och det gör han genom alla de, som vägrar tro och håller fast vid sin SYND och sin LÖGN - judar och alla andra folk.

De som avslöjar hans planer kallas för antisemiter av de otroende och de blåögda, de som kallar sig kristna.

Att judarna tror de är Guds utvalda folk, medan de fortfarande lever i olydnad går emot hela Guds Ord och hela hans vilja.

Här kan du se ett exempel på judar (antikrister) och de som kallar sig kristna tillsammans. Vad tro du Jesus hade gjort!!?

Säg mig någonstans i Bibeln som ger exempel på denna sak!

CBN som skriver här är en "kyrka/nyheter" med Pat Robertson som gärna och ofta gör satanstecken.

Hur lättlurade är inte "kristna"!

"Israel has no better friends, I mean that, no better friends in the world, than the Christian communities around the world," Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said on opening night.

"Kristna" vet inte att de är lurade och offer för Satan och hans folk! "Hans folk" är judar och alla andra icke troende och som sagt falska kristna eller blåögda kristna - vilka inte läser Bibeln.

De har gått på världens-illuminatis-sionismens-talmudismen-kabbalismens lögn.

Världen och judarna arbetar febrilt för att sätta sin gud (Satan) på tronen i Jerusalem.

De falska kristna samarbetar med dem för detta mål.

Kan du tänka dig!?

De falska kristna är bedragare och bedragna!

Att Jesus kallade judarna-fariseerna för "huggormars avföda" är inget dessa så kallade kristna vill kännas - vid offer för lögnaren, som de är.

---

En REST av judarna ska utväljas.

Men inte förrän de ser Jesus Messias komma på himmelens skyar.

Då ska de klaga och gråta över sina synder och sina vidrigheter och att de gått på Satans och världens lögn. (Sakarja 12:10)

Först då ska de förstå att Jesus är Messias, honom som de korsfäste.

Först då ska de förstå att det varit grundlurade av ORMEN och hans folk!


Se Uppenbarelseboken kap. 13-15.  Läs även i Daniel Bok!

Om VREDESDOMEN över Israel och om KVARLEVAN:
Joel 2:33; 9:27; Amos 9; Rom. 9:27: Jes. 10:22;

DU SOM SÖKER SANNINGEN KAN LÄSA OCH SE VIDARE VAD GUD SÄGER I SITT ORD GENOM SIN ANDE OM VERKLIGHETEN!