I denna lögnens värld samlar den levande Guden sitt folk.

Bibeln (sanningens bok) säger att många är kallade men få är utvalda.

Få är utvalda.

Vägen är smal och porten är trång.

Matteus 7:13-14 Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den; och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få äro de som finna den.

Nu är lögnens folk i full gång med att tala om "det som hände i Stockholm på Drottninggatan".

Få är det som genomskådar denna sak.

Få är det som har sina ögon och öron öppnade.

Få är det som vet att Satan är i full gång genom sitt folk.

Det är inte muslimen Akilov som är den verkligt skyldige utan de vanliga, de som är styrda av SATAN!

Satan har sitt folk överallt - i media, i regeringen och på gatan.

Media har stor inverkan på människorna.

Därför vet de inte att de förda bakom ljuset av Satans redskap - journalisterna

Sverige är ett land som är djupt bedraget.

Bara Guds nåd kan rädda landet.

Gud söker ett folk i Sverige.

Vill du fortsätta vara bedragen av de som tillhör Satan, som är Satans Synagoga eller Illuminati eller de ljusskygga?

Uppenbarelseboken 3:9 Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Jag skall få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de skall förstå att jag har dig kär.

Satans Synagoga har många medlöpare.

Världen är full av dem.

Medlöparna mutas med pengar, utsätts för utpressning eller skräms med tystnad av rädsla för att bli mördade av dessa blodtörstiga varelser (människor).

Vill du få dina ögon och öron öppnade och ingå i den levande Gudens rike?

Gud har gjort sitt.

Han sände sin Son Jesus Kristus till världen för att rädda de som vill tillhöra honom.

DU VÄLJER!

Välj livet!

Välj inte döden!

Livet leder till himmelen och till det eviga livet.

Döden leder till helvetet och till evig förkastelse.

Johannes 10:10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.

Jakobsbrevet 1:12 Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom.

VÄLJ LIVET!Mitt Vittnesbörd & My Testimony