Gud tillåter (vill) judarna att komma till Israel därför att han har en plan.

(Satans tjänare Rothschild - och här, är redskap bakom beslutet)

Sakarja 14:1-2 Se, Herrens dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. 2 Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad.

Sakarja 13:1-2 På den dagen skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. 2 På den dagen skall det ske, säger Herren Sebaot, att jag skall utrota avgudarnas namn ur landet, så att man inte mer skall komma ihåg dem. Också profeterna och den orene anden skall jag ta bort ur landet.

v8-9 Det skall ske i hela landet, säger Herren, att två tredjedelar skall utrotas och gå under, men en tredjedel skall lämnas kvar. 9 Den tredjedelen skall jag låta gå genom eld. Jag skall luttra dem som man luttrar silver, pröva dem som man prövar guld. De skall åkalla mitt namn och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: "Detta är mitt folk." Och folket skall svara: " Herren är min Gud." 

8:13 Och liksom ni, både Juda hus och Israels hus, har varit en förbannelse bland hednafolken, så skall ni nu, då jag frälst er, bli en välsignelse.

Sefanja 3:12-13 Men jag skall lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt, och de skall förtrösta på Herrens namn. 13 Kvarlevan av Israel skall inte längre göra orätt, inte tala lögn, och i deras mun skall inte finnas en falsk tunga.

Matteus 23:37-39  Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. 38 Nu ska ert hus lämnas öde, 39 för jag säger er: Härefter kommer ni inte att se mig förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn."


1 Tessalonikerbrevet 2:14-16 Ni har fått utstå samma lidanden från era landsmän som de har fått från judarna , 15 som dödade både Herren Jesus och profeterna och som nu har drivit bort oss. De behagar inte Gud, och de motarbetar alla människor 16 när de försöker hindra oss från att predika för hedningarna så att dessa blir frälsta. Så fyller de ständigt sina synders mått. Men vredesdomen har till slut kommit över dem.


Lukas 21:20-24

Jerusalem ska ödeläggas. Vredesdomen ska komma över folket.

20 När ni ser Jerusalem omringas av armeer, då vet ni att dess förstörelse är nära. 21 Då måste de som är i Judeen fly till bergen, och de som är inne i staden måste lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden. 22 Det är straffets tid, då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse.
 23 Ve dem som väntar barn eller ammar under de dagarna, för landet ska drabbas av stor nöd och vredesdomen ska nå detta folk. 24 De ska falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk, och Jerusalem ska trampas av hedningar tills hedningarnas tider är fullbordade.

____

Förbannelse - Armageddon - Kvarleva - Konungarnas Konung och Herrarnas Herre

Sefanja 1:18 Varken deras silver eller deras guld skall kunna rädda dem på Herrens vredes dag. Av hans nitälskans eld skall hela jorden förtäras. Ty fullständigt och med hast skall han göra slut på alla dem som bor på jorden.

~~~~

Read: "Babylon the Great" is Israel.

--There is more depth to the metaphor. Judaism literally is Babylonian, more than nearly any other religion or culture. Most of its religious laws and traditions, including the Babylonian Talmud and Zohar (Kabbalah), come from nearly 1,600 years Jews spent on the fertile plains of Shinar. Few religions have a deeper tradition of occult. Revelation describes Babylon the Great deceiving the world through her “sorceries” and the Jewish encyclopedias tell us it was Judaism which carried Babylon’s black arts, demonology and astrology to the West.