Något som majoriteten av medlemmarna i dagens kyrkor inte har förstått (vilket beror på att kyrkorna/samfunden är Satans kyrkor/samfund) trots att medlemmarna påstår sig vara pånyttfödda i Kristus och att de har läst bibeln (Guds ord), är att Guds Ande står i opposition till världens ande.

Världen och världens människor (alla icke troende och pånyttfödda människor) har världens ande i sig och världens ande är Antikrists ande, det vill säga en ande som står emot Gud och som därför är Satans ande eller som sagt en ande som är emot Gud (är motståndare till Gud).

Då denna ande är emot Gud så är den också emot alla Guds utvalda, de sant troende och pånyttfödda i Kristus.

Vi har skrivit mycket om detta här på bloggen och om hur kyrkorna och dess medlemmar avslöjar sig själva (att de tillhör Satan) genom att bjuda in icke troende (pånyttfödda i Kristus) till sina kyrkor och samfund för att få samarbeta och kompromissa med dem enligt den agenda som finns i världen och som Satan styr över.

Det står inget i bibeln om att apostlarna bjöd in icke troende (avgudadyrkare med olika religioner) till sina möten som de på den tiden oftast hade i hemmen.

Det hade varit lika med att bjuda in Satan och Satan tar alla chanser till att få grepp om Guds barn (församlingen) vilket han då med säkerhet hade fått om de första kristna hade bjudit in icke troende och avgudadyrkare till sina möten. Det hade fått väldigt negativa konsekvenser för församlingen. Den hade inte längre varit ren.

Ja till avgudadyrkare är ett nej till Gud och till vår Herre Jesus Kristus.

Apostlarna och de första kristna gick ut och berättade det glada budskapet (evangeliet) för icke troende som hade att välja mellan att ta emot eller förkasta Guds ord. Det fanns inget mellanting.

Inga kompromisser då de var styrda av Guds heliga Ande och Gud är ingen Gud som det går att kompromissa med vilket de avfälliga kyrkorna och dess medlemmar har fått för sig och lärt sig av sina falska herdar (pastorer och präster) som endast är pastorer och präster i köttet och för att de vill fylla sin buk samt få pondus och status och som utnyttjar Jesus för sina egna själviska syften.

De gick inte ut för att tala om att icke troende kan få hjälp (materiell hjälp och hjälp med allt) från församlingen eller från staten (samhället), vilket är stöld men en stöld som de falska kristna godtar för att få känna sig generösa, barmhärtiga och kärleksfulla) och att församlingen står för kostnaderna oavsett vad de behöver hjälp med vilket kyrkorna gör idag eftersom de inte tillhör Guds församling utan står på Antikrists och Satans sida.

Många av dem som kallar sig kristna idag är en stor skam för Gud och de kommer en dag att säga Herre, Herre, har vi inte gjort allt för dig, har vi inte predikat, kastat ut onda andar och helat sjuka.

Läs mer

~~~~

Hörde på Tomas Sjödin ("pastor" i Smyrnakyrkan) häromdagen på sitt "vinterprogram".

Han talade om "ljuset". Men vilket "ljus". Jag hörde visserligen inte hela programmet men det mesta.

Vilken sann kristen får tillåtelse av Satans redskap "Sveriges Radio" - att uttrycka sig i deras media!? Jesus skulle bli utkastad!

Förresten - kolla wikipedia på Sjödins namn, så ser du honom göra satanstecken!

Här är det så du slipper leta. Bredvid är Merkel med samma tecken.

~~~~

Lukas 17:1-2 Jesus sade till sina lärjungar: "Förförelserna måste komma, men ve den genom vilken de kommer! Det hade varit bättre för honom att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet än att han förleder en av dessa små.