Min älskade vän, jag frågar dig den mest livsviktiga fråga. Din, glädje eller sorg för hela evigheten är förenad med den.

Den allvarliga frågan är, är du frälst? Jag frågar ej om du är medlem av någon kyrka, utan, år du frälst? Jag frågar ej efter hur god du är, utan är du frälst? Ingen får tillträde till himlen för att dela dess fröjd och sällhet utan att vara frälst.

Herren Jesus sade till Nikodemus: "Utan att en varder född på nytt kan han ej se eller ingå i Guds rike." Gud har givit oss genom sitt ord den enda väg genom vilken vi kunna frälsas. Det är en enkel väg och den är för alla.

Du kan bliva frälst i dag. Det första är att vi giver Gud rätt i sitt ord och erkänner att vi äro syndare. Ty det är ingen åtskillnad, ty alla hava syndat och äro utan berömmelse inför Gud. Rom. 3:22; och syndens lön är döden. Rom. 6:23.

Läs mer!


 The Other Side of Jesus - Bill Wiese ~ Video

The Rich Man in Hell - Bill Wiese ~ Video

Mitt Vittnesbörd & My Testimony ~ Video

~~~~