Psalm 83

Hjälp mot Guds folks fiender
mot honom och hans folk

1 En sång, en psalm av Asaf.


2 Gud, var inte tyst,
 var inte stilla och stum, Gud!
 3 Se, dina fiender larmar
 och de som hatar dig
 höjer sina huvuden.
 4 De smider listiga planer
 mot ditt folk,
 de rådslår (konspirerar) mot dem du beskyddar,
 5 de säger: "Kom,
 vi utrotar dem som folk
 så att ingen mer minns
 Israels namn!"


 
6 Enigt rådslår (konspirerar) de med varandra,
 de sluter förbund mot dig*:
 7 Edoms tält och ismaeliterna, 
 Moab och hagariterna,
 8 Gebal, Ammon och Amalek,
 filisteerna och Tyrus invånare.
 9 Även Assur ansluter sig till dem,
 han lånar sin arm åt Lots barn. Sela


10 Gör med dem som med Midjan,
 som med Sisera och Jabin 
 vid Kishons bäck
 11 när de förgjordes vid En-Dor
 och blev till gödsel på marken.
 12 Låt det gå deras stormän
 som Oreb och Seeb,
 och alla deras furstar
 som Seba och Salmunna,
 13 eftersom de säger:
 "Vi ska ta över Guds betesmarker!"14 Min Gud,
 låt dem bli som virvlande löv,
 som agnar för vinden!
 15 Som elden slukar skog
 och lågan sveder berg,
 16 så ska du jaga dem
 med din storm
 och skräckslå dem
 med ditt oväder.


 
17 Fyll deras ansikten med skam
 så att de söker ditt namn, Herre .
 18 De ska skämmas
 i skräck till evig tid,
 de ska skämmas och gå under.
 19 Låt dem veta att du ensam
 bär namnet Herren ,
 den Högste över hela jorden.


~~~~

* Titta på Sveriges Kristna Råds hemsida "medlemskyrkor", så ser du kyrkor och samfund, som slutit förbund MOT Gud och hans folk!