Guds motståndare är Satan.

Satan förblindar människan.

Det finns en andlig verklighet, en annan dimension.

Denna verklighet gör han allt för att dölja.

Det talas nu t.ex. om skogen och om Sveaskogs avverkning.

Människor vet inte att denna jord och denna värld går mot sin undergång.

Det är inte det goda och det rätta och det sanna som styr.

Det är SATAN som styr.

Han har medhjälpare överallt.

Dessa infiltrerar alla och alla.

1 Johannes 5:19 ..hela världen är i den ondes våld.

Människan kan slita ut sig med engagemang mot vad den menar en bättre värld.

DET BLIR INGEN BÄTTRE VÄRLD!

DENNA VÄRLD GÅR MOT SIN UNDERGÅNG!

Matteus 24:25 Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.

Psaltaren 102:26 de skola förgås, men du förbliver, de skola alla nötas ut såsom en klädnad; du skall förvanda dem såsom man byter om sin dräkt, och de fara hän.

Jesaja 51:6 Lyften upp edra ögon till himmelen, skåden ock på jorden härnere: se, himmelen skall upplösa sig såsom rök och jorden nötas ut såsom en klädnad, och dess inbyggare skola dö såsom mygg; men min frälsning förbliver evinnerligen, och min rättfärdighet varder icke om intet.

2 Petrusbrevet 3:10 Men Herrens dag skall komma såsom en tjuv, och då skola himlarna med dånande hast förgås, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och de verk som äro därpå brännas upp.

~~~~

Gud den sanne Guden, Skaparen av allt, har en plan!

Planen är att rädda ett folk till sig!

Det är ett folk som ödmjukat sig och omvänt sig och bett om förlåtelse för sina synder.

Hör du dit eller ska Guds VREDE nå dig?!

Om Guds vrede kan du läsa i Uppenbarelseboken!

Du som söker Gud läs HÄR!