"Mellan den 6 och 9 november samlas 40 biskopar från 12 kristna kyrkor på Sigtunastiftelsen i Sigtuna. Mötet, som är det 37:e i ordningen, arrangeras av Focolarerörelsen och det är första gången som deras sammankomst sker i Sverige. 18 länder är representerade på mötet och från Sverige deltar bland annat ärkebiskop Antje Jackelén, kardinal Anders Arborelius, biskop Åke Bonnier och Sigtunastiftelsens direktor Alf Linderman. Temat för mötet är The Spirit’s breath of life, the Church, in today’s world.

I en tid som till så stor del präglas av hat och misstro, och där politiska ledare kan tala och agera mot sina motståndare på ett sätt som vi knappast skådat i modern tid, är det viktigt att de kristna kyrkorna och dess ledare trots sina olikheter kan stå upp för enhet och ömsesidig respekt. Då ökar också kyrkornas möjligheter att vara en positiv kraft i samhällsutvecklingen, säger Sigtunastiftelsens direktor Alf Linderman." Läs mer

~~~~~

(Tyvärr har de tagit bort möjligheten att läs mer.

Det enda som räknas då du tagit klivet över till nästa värld är om du känner Jesus och är känd av honom. Meriter som Jackeléns räknas inte. Känner du inte Jesus, så kastas du i den brinnande sjön!)

~~~~~

Att dessa ekumener samlas i Satans namn får du inte veta.

Se upp!

Detta är inte kristen tro utan satanstro.

Det är VÄRLDSKYRKAN som samlas i Guds namn men utan den sanne Guden naturligvis.

Den sanne Guden lyser alltid med sin från frånvaro, då dessa glupska ulvar samlas.

Apostagärningarna 20:29 Jag vet, att sedan jag har skilts från eder svåra (glupska) ulvar skola komma in bland eder, och att de icke skola skona hjorden.

Skulle den sanne Guden trivas bland dessa satansdyrkare?

Gud är en helig Gud och därmed ska han kasta alla falska kristna i HELVETET i den brinnande sjön - för evigt!

Uppenbarelseboken 20:14 Och döden och dödsriket blevo kastade i den brinnande sjön; detta, den brinnande sjön, är den andra döden.

Här kan du se fler hycklare - låtsaskristna!

A corrupt heart was the source of all ~ Sermon