Romarbrevet 2:28-29 Jude är man ju inte till det yttre, inte heller är omskärelsen något yttre på kroppen. Jude är man i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm inte av människor utan av Gud.


 • Israel kommer att renas och igen återvända till sitt land. (Sakarja 12:10;13:1-8-9; Romarbrevet 11:25-32).

 • Israels största prövning ligger fortfarande i framtiden (Matteus 24:15-22; Jeremia 30:7)

 • Israel kommer att känna igen Jesus som sin Messias. (Sakarja12:10;13:1,8-9)

 • Efter detta kommer Jesus att regera på jorden i tusen år. (Apostlagärningarna 3:19-26; Uppenbarelseboken 20:1-6)

 • Judarnas välsignelse är en fråga om NÅD inte av meriter!
 • Nya Testamentet visar klart att det fysiska arvet till fäderna inte automatiskt gör en person till Guds folk!

  Romarbrevet 2:26-29 Om nu en oomskuren uppfyller lagens krav, ska han då inte räknas som omskuren? Den som av naturen är oomskuren men fullgör lagen ska döma dig som har lagens bokstav och omskärelsen men ändå är en lagbrytare. Jude är man ju inte till det yttre, inte heller är omskärelsen något yttre på kroppen. Jude är man i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm inte av människor utan av Gud.


  Nya Testamentet var baserat på Jesus offerdöd - den utlovade Messias.

  DE SOM FÖRKASTADE JESUS ÄR INTE EN DEL AV "GUDS FOLK"!

  Guds utvalda beror inte på meriter utan på Guds suveräna NÅD!

  Läs mer HÄR (på engelska) om du vill ha mer kunskap vilka som är Guds folk (och inte bli lurad!) och hur "Israels folk" ska ska bli räddat då de erkänner Jesus!

  ~~~~

  Romarbrevet 11:25-27 Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet så att ni inte har för höga tankar om er själva: förhärdelse har drabbat en del av Israel , och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob Och detta är mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder .