Att ha Gudsfruktan är att akta sig för att synda mot Gud.

Att ha Gudsfruktan betyder att man som kristen aktar sig för att synda mot Guds Ord och den Helige Ande.

Gudsfruktan har man om man fått nåden att tro och följa Jesus.

Gudsfruktan har man då man förstått att Gud är en noga Gud.

Gudsfruktan har man då man insett att Gud menar vad han säger.

Gudsfruktan har man då man inser att "det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer". Hebreerbrevet 10:31

Om man inte har Gudsfruktan lever man som om Gud inte finns och inte menar vad han säger.

Har du Gudsfruktan?

Eller lever du som om Gud ljuger?

1 Korintierbrevet 10:12-13 Därför ska den som tror sig stå se till att han inte faller. 13 Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg, så att ni kan härda ut.


~~~~

Många säger sig tro på den levande Guden, men lever som om han inte finns.

Dessa är en skam för Jesus och kan göra så att människor har svårt att finna Gud och bli räddade från Helvetet.

Är du en skam för Jesus och inte tar Guds Ord på allvar?

Eller lyder du honom - du som utger dig för att vara kristen?

Är du beredd att betala priset eller går du på världens väg - den väg som leder till evig fördömelse?

Du kan inte stå med benen på båda sidor. Antigen är du på Guds sida eller på djävulens sida.

Hycklare är de som låtsar att de tror på Gud - men vägrar att lyda honom.

De följer Satan och får det straff de är värda.

Hycklare kommer inte att komma in i himlen och får inte ett evigt liv.

De kallas av Gud för "laglösa" eller "förbrytare".

FÖRBLI I GUD: Johannes 15:1-9