HAR DU OCKSÅ BLIVIT FÖRGIFTAD AV DE RELIGIÖSA DEMONERNA I SAMFUNDEN OCH "KYRKORNA"?

Naturligtvis retar somliga videos och artiklar - som denna blogg visar - de falska kristna som älskar "sin kyrka" mer än den de säger sig följa och älska - Jesus Kristus.

Dessa "kristna" kommer att vara, ju mer vi närmar oss slutet på denna världen, de värsta förföljarna för de sanna kristna - de som är födda från ovan.

Jag är tacksam till den levande Guden att han räddat mig från de falska kyrkorna och därmed från lögnen och demonerna som medföljer.

För att Satan i dessa "kyrkor" inte tydligt ska avslöjas, så blandar han sitt gift skickligt med sanningen.

Han vet ju att Gud är verklig och att hans ord är sanningen.

Han vet också att slutet för honom närmar sig i rask takt.

Så klart då att han vill ha så många som möjlígt med sig ned till HELVETET, vilket har varit hans mål sedan skapelsens början.

De som är hans präster/pastorer i samfunden och "kyrkorna" är inte födda på nytt (Joh. 3:3).

Om de var det skulle de aldrig blivit Satans präster utan flytt ut ur Babylons grepp.

Det säger sig själv.

Om du fortfarande är en kristen (född på nytt/en ny skapelse) fly ut ur Satans villfarelses kyrkor, innan det är för sent!

Uppenbarelseboken 18:4 "Och jag hörde en annan röst från himlen: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

~~~~

WHY DO YOU "GO TO CHURCH?"

--The truth of the matter is that when someone begins to touch and expose this corrupt system of religiosity, (nerve) the whole body quivers.  People who remove themselves from this corrupt, unscriptural system, out of faithfulness to Christ and His Word

will have a heavy price to pay, just as their Great Example did.

"And what agreement hath a temple of God with idols? For we are a temple of the living God; even as God said, I will dwell in them, and walk in them; and I will be their God, and they shall be my people.

Wherefore Come ye out from among them, and be ye separate, says the Lord, And touch no unclean thing; And I will receive you, And will be to you a Father, And ye shall be to me sons and daughters, says the Lord Almighty."   2 Corinthians 6:16-18