Förbud mot att kritisera invandring och EU är på gång ~ Video

Ja ja! Så är det.

Allt som sägs får endast vara det som "eliten" (Satan) vill.Går du utanför dessa ramar, så räknas du som en brottsling.

Vi kan vänta oss att åsiktspolisen kommer att tillfångata många människor den tid som kommer.

Men de som läser Bibeln vet vad den Allsmäktige säger i sitt ord:

Daniel 12:1:3 "Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt.

Joel 2:31-32 "Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda."

HAR DU DITT NAMN I BOKEN - I LIVETS BOK?!

Uppenbarelseboken 20:11-12 11 Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. 12 Och jag såg de döda, små och stora, stå inför Gud och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, det var livets bok.

~~~~

TAKE ACTION AGAINST TRUMP’S “END OF FREE SPEECH” DECREE!!!