Psalm 11:6 Han skall låta regna öfver de ogudaktiga ljungande, eld och svafvel; och skall gifva dem oväder till löna. (Karl XII:s bibel)

”Vår ras är den ledande. Vi är heliga gudar på denna planet. Vi är så långt från underlägsna raser som de är från insekter. Vår roll är att ta kontroll över de underlägsna raserna. Vårt värdsliga kungadöme kommer styras av våra ledare och administreras med järnhand. Massorna kommer att slicka våra fötter och tjäna oss som slavar!“ Källa: Amnon Kapeliouk, “Begin and the Beasts,” New Statesman, June 25, 1982.

~~~~

Lukas 21:20-24

Jerusalems ödeläggelse

20 När ni ser Jerusalem omringas av härar, då skall ni veta att staden snart skall bli ödelagd. 21 Då måste de som bor i Judeen fly bort till bergen, och de som bor inne i staden måste lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden. 22 Ty detta är vedergällningens tid, då allt som är skrivet skall gå i uppfyllelse. 23 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Ty landet skall drabbas av en stor nöd, och vredesdomen skall komma över detta folk. 24 De skall falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade.

~~~~

TALMUDIC IMMORALITY, ASININITY (a foolish act or idea) AND PORNOGRAPHY: THE REPROBATE MIND.

--"Professing themselves to be wise, they became fools," until "God gave them over to a reprobate mind … . Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness … ." (Romans 1:22, 25, 28).

--Baby boys may always be used as subjects for sodomy by grown men, according to the Talmud. (See Exhibit 54) The Pharisaic subterfuge here is that until a child reaches sexual maturity, capable of sexual intercourse, he or she does not rank as a person, hence Biblical laws against sodomy (pederasty) do not apply. Throughout the Talmud "nine years and one day" is the fictitious age of male maturity.

--And, at three, a baby girl is always rated as "one who is fit for cohabitation — that is one who has attained the age of three years and one day." (Talmud, Yebamoth 60b, Exhibit 159)

--As noted elsewhere, regarding murder of the non-Jew, it is good and meritorious, providing you do not get caught and thus get the Talmudic religion exposed for what it is.

Matthew 8:12 But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth.