https://www.youtube.com/watch?v=c_cmonQPXe0

Matteus 10:28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.

Matteus 7:21 Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.

Hebreerbrevet 9:27 Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas,

HEBREWS 9:27 And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment:

Apostlagärningarna 4:12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.

~~~~