Erroneous Views of Hell

The second chance view – After death there is still a way to escape hell.

Answer: “It is appointed unto men once to die and after that the judgment” (Hebrews 9:27).

Matthew 5:48 "Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect."


A SHORT VIDEO ABOUT HELL

What the Bible Says About Hell

~~~~

Många som menar sig vara kristna och tror på Guds Ord (Bibeln) tror inte på vad Jesus säger om helvetet. Varför förnekar kristna Guds Ord? Ordet är Jesus. Om vi säger oss tro på Jesus måste vi ju tro på hans Ord. Att de som lever i synd hamnar på en plats som Jesus kallar HELVETET - eller GEHENNA, kan kristna inte vara okunniga om. Om vi som kristna syndar medvetet hamnar vi också i helvetet, hur mycket vi än förövrigt varit i tjänst för Gud! Det handlar den andra videon om.

Matteus 13:47-50 Himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla de slag. 48 När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. 49 Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga 50 och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder.