https://www.youtube.com/watch?v=yItJpd0VeAU

"6.5 billion people inhabit planet Earth. An estimate of 107 people die every minute. By the time you've finished watching this movie 130 people will have faced the other side of eternity, be it for better of for worse. The only way out of eternal destruction is through Christ. Thats why we must take him to the nations. The great commission applies to everyone who has breath in their mouth. It's time to take a stand! Countless millions eternities are at steak."


https://www.youtube.com/watch?v=O1ZBlLU7XIQ

2. https://www.youtube.com/watch?v=LbOtLicCGqQ

3. https://www.youtube.com/watch?v=Y_pGMFLedfA

4. https://www.youtube.com/watch?v=DwL_33zrBcw

5. https://www.youtube.com/watch?v=nNNfMlqizwk

6. https://www.youtube.com/watch?v=Agvr-lnKJ7o

"Great and powerful sermon about the everlasting torment of hell by Dr. John Barnett."

~~~~

Lukas 16

Den rike mannen och Lasarus

19 Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest. 20 Men vid hans port låg en fattig man som hette Lasarus, full av sår. 21 Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rike mannens bord. Ja, hundarna kom och slickade hans sår. 22 Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes. 23 När han plågades i helvetet,[i] lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom. 24 Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld. 25 Men Abraham svarade: Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, under det att Lasarus fick ut det onda. Nu får han tröst och du plåga. 26 Och till allt detta kommer att det är en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att de som vill gå över härifrån till er inte skall kunna det och för att inte heller någon därifrån skall kunna komma över till oss. 27 Den rike mannen sade: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus 28 för att varna mina fem bröder, så att inte de också kommer till detta pinorum. 29 Men Abraham sade: De har Mose och profeterna. Dem skall de lyssna till. 30 Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda, omvänder de sig. 31 Abraham sade till honom: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda."

Matteus 3:12 "Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks."

Hör du om HELVETET i din kyrka?

Om inte fly därifrån!