HELL

Uppenbarelseboken 20:15

Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

What the Bible Says About Hell

Everyone will exist eternally either in heaven or hell (Daniel 12:2,3; Matthew 25:46; John 5:28; Revelation 20:14,15)!

Var och en kommer att finnas till antingen i himlen eller i helvetet i evighet!


Hell illustration in the `Hortus Deliciarum` ca 1180 - wikip.

HELVETET VARAR I EN EVIGHET!