Denna bloggägare har lagt upp många videos om HELVETET.

Här ser du en "konstnär" I Satans tjänst som trivs i förgården till HELVETET.

Lukas 12:5 Jag vill lära eder vem I skolen frukta: frukten honom som har makt att, sedan han har dräpt, också kasta i Gehenna. Ja, jag säger eder: Honom skolen I frukta.

Johannes 6:47-48 Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tror, han har evigt liv. 48 Jag är livets bröd.

Johannes 3:36 Den som tror på Sonen, han har evigt liv; men den som icke hörsammar Sonen, han skall icke få se livet, utan Guds vrede förbliver över honom.

Lukas 19:10 Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.

Det spelar ingen roll om du kallar dig rabbin, jude, profet, eller har många betyg på de finaste universiteten, om du inte är född på nytt genom tro på Jesus Kristus och sedan lydnad till hans ord, du kommer ändå att hamna i helvetet.

Matteus 7:21-23 Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skola på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?' 23 Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.

PROOF the Bible is REAL HISTORY ~ Video