I närbild > Michael Freund - I förlitan på Israels Gud Video

Är HIMLEN TV7 säker på att den Gud Freund talar om är samme Gud som de och programledaren menar?

(OBS: Freund kallar sig jude och har kippa!)

Sionisterna är väldigt tacksamma till de evangeliska kristna i världen.

(`Netanyahu to Christian Zionists: 'We have no better friends')

Men vilken tro har de som kallar sig sionister och vilken tro har de som kallar sig evangelikaler?

Är de som kallar sig sionister ett redskap för den onde eller för Gud?

Är de som kallar sig evangelikaler ett redskap för den onde eller för Gud?

-----

Är Gud för ALLA israeler eller har Gud ett folk  - EN KVARLEVA  - bland de som kommer att räddas?

De som läser Bibeln ser att Gud ska rädda EN KVARLEVA bland israelerna.

(bl.a.: Jesaja 28:5-6; Sakarja 8:12)

Dessa ska komma till tro först då de ser Jesus på skyarna!

Och:

Två tredjedelar av det israeliska folket ska förgås!

----

Om du som säger dig vara en kristen tittar på Sverige Kristna Råds hemsida under "medlemskyrkor", så ser du de evangeliska kyrkorna.

Läs även "Charta Oecumenica".

Anser du att de står för en sann evangelisk tro?

Om - så måste jag säga att du blind och en antikrist!

Alla dessa så kallade evangelikaler hör till Satans kyrka - VÄRLDSKYRKAN - och kommer därmed alla att förgås!

De evangelika kristna har också idoler (var i Bibeln står det att Gud accepterar idoldyrkan?) nämligen sionister, judar och Israel.

-----

Enligt Bibeln är alla som inte tror på Jesus ANTIKRISTER.

Därför är även Michael Freund en antikrist.

Om inte ljuger Gud!

SANNINGENS GUD (UPPENBARAD I JESUS KRISTUS) ÄR UNDERBAR OCH HAR EN PERFEKT PLAN FÖR VÄRLDEN.

DEN PLANEN HÅLLER PÅ ATT GENOMFÖRAS.

DÅ SKA ALLA OTROENDE - JUDAR OCH ICKE JUDAR - KASTAS I DEN BRINNANDE UGNEN!

~~~~

Romarbrevet 4:13-25 "Det var in­te ge­nom la­gen som Ab­ra­ham el­ler hans ef­ter­kom­man­de fick löftet att ärva värl­den, ut­an ge­nom den rättfärdig­het som kom­mer av tro. 14 Om ar­ving­ar­na är de som håller sig till la­gen, då är tron tom och löftet upphävt. 15 Ty la­gen fram­kal­lar vre­de; ut­an lag ing­en över­trädel­se. 16 Därför är tron grun­den för att nåden skall gälla och löftet stå fast för al­la hans ef­ter­kom­man­de, in­te ba­ra för dem som håller sig till la­gen ut­an också för dem som har tro som Ab­ra­ham. Han är al­las vår far,"

Lukas 13:34-35 "Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta ville jag inte samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna! Men ni ville inte. Nu ska ert hus lämnas åt er själva . Jag säger er: Ni kommer inte att se mig förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn."

For I say unto you, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord." Matthew 23:39

~~~~

Här ser du fler av HIMLEN TV7:s falska kristna, Joyce Meyer och Andrew Wommack!

Här ser du Södermalmskyrkan som också bjuder in en jude som därmed är en antikrist!

LÄS MER HÄR! och HÄR!

HELL FIRE IS REAL!!! ~ VIDEO