UPPDATERAD!

2 Johannes 1:7 Det finns ju många bedragare som har gått ut i världen, de som inte bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet . Sådan är Bedragaren, Antikrist.

~~~~

Om HIMLEN TV7 är från Gud hur kan det då komma sig att Carl-Erik Sahlberg kan medverka där?

Se: S:ta Clara – Nycklar till tillväxt, från 28/10

"Sedan 1989 är Carl-Erik Sahlberg verksam i Klara kyrka, Stockholms domkyrkoförsamling, ....

När missionsinstitutet Kairos bildades 1996 var Sahlberg en av initiativtagarna och senare även dess direktor. Idag har institutet gått samman med den svenska grenen av New Wine (min betoning), och bildat Kairos New Wine där Sahlberg ingår i styrelse och ledningsgrupp." skriver wikipedia

~~~~

Har denna kanal (grundad av Martti och Mirja Ojares) och webbsida frågat sig: "Vad skulle Jesus säga om att visa sig här?"

Den Jesus jag känner skulle i alla fall inte visa sig på HIMLEN TV7.

För vad har Jesus med New Wine att göra?

För vad har Jesus med Svenska kyrkan att göra?

Jesus är inte som präster/pastor/ledarskapet i Sverige - HYCKLARE!

Han står inte med en fot i Satans rike och låtsas stå med en fot i Guds rike!

Vad har en antikrist som Netanyahu och andra judar som är antikrister med Jesus att göra !?

Och vad har Sid Roth en falsk kristen med Jesus att göra?!

(Här om Sid Roth: "He is a Messianic Jew who arose out of the New Age doctrines. He obviously brings many of those heresies with him – when he teaches “How to know God”, he tells people that God will come live on the inside of them when they repeat a little prayer – whether they believe that prayer or not! He doesn’t preach the gospel, he teaches goats how to act a little bit like sheep. He also promotes a rising new heresy called Soaking. ---- Här kan du se de två blinda getterna Bill Johnson och Sid Roth på video! Här kan du se Bill Johnson på CBN - (satansdyrkaren Pat Robertson - här med clownen, lögnaren och slav till "eliten" (Satans redskap) Donald Trump - är värd på CBN).

Etcetera, etcetera, etcetera, ...! Hur mycket behövs för att blinda ska vakna!?

VAD HAR MÖRKER MED LJUS ATT GÖRA?

2 Korintierbrevet 6:14-16 "Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? 15 Vilken samstämmighet har Kristus med Beliar ? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? 16 Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna?"

Om du är född på nytt och tror dig tillhöra Guds rike,

AKTA DIG DÅ FÖR HIMLEN TV7 - SOM INTE ÄR FRÅN GUD!

Exemplen på och frågan om vad Jesus har på HIMLEN TV7 att göra kan göras väldigt lång!

~~~~

Om du tycker din själ är viktig läs mer och se videon här!


Bill Johnson / New Wine - en glupsk varg i fårakläder ,
som besätter människor som inte är på sin vakt!

Matteus 13:40-43 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

~~~~

Om HIMLEN TV7 - Läs mer! och HÄR! 

(Även Apg29 är lurad liksom som sagt större delen av kristenheten. De vet inte att sionisterna är från Satan och att de inte har något annat i sinnet än ont lakejer åt Guds fiende som de är!) 

2 Johannes 1:7 Det finns ju många bedragare som har gått ut i världen, de som inte bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet . Sådan är Bedragaren, Antikrist. 

HIMLEN TV 7 saknar fullkomligt urskiljning!

HELL FIRE IS REAL!!! ~ VIDEO