"Vem har givit människan munnen och vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren ?

Satan har sin plan och verkar genom NWO-människorna som är:

Världshäskarna=globalisterna=illuminaterna=sionisterna=frimurarna är satansdyrkare.

Dessa använder katolicismen för att omintetgöra Jesus budskap!

De finns över hela världen i varje land - och därför även i Sverige

Satan gjorde upp sin plan redan för 6000 år sedan!

Men Gud den Allsmäktige har sin plan.

1 Mosebok 3:15 säger i "Syndafallets följder"

Då sade Herren Gud till ormen:

"Eftersom du har gjort detta, skall du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du gå, och jord skall du äta så länge du lever. 15 Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen."  

Matteus 24:21

"...för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. 22 Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas."


Matteus 24:37-39

"Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. 38 Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när Människosonen kommer."

Alla med öppna ögon vet att det de håller på med i mörkret är sataniskt på alla sätt.

Sataniskt var det även innan Floden, då Gud förgjorde alla människor utom Noa och hans familj.

Hela jorden skakade, men denna gång ska även himlen skaka!

Men Jesus kommer på molnen och hämtar dem som är skrivna i Livets Bok:

Matteus 24:44

"Var därför beredda också ni, för i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen."

~~~~

2 Tessalonikerbrevet 2:81 berättar om "den laglöse" och hans ankomst.

"Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. 10 Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten."

"Den laglöse är Satans redskap fullt intagen besatt av honom.

Donald Trump kommer med all säkerhet att vinna valet i Amerika (detta skrivet vid 8-tiden) i maskopi naturligtvis med Hillary Clinton och NWO-människorna (satansdyrkarna).

(Förmodligen kommer SD (även de styrda av satansdyrkarna) att bli segrarna i Sveriges nästa val.)

Mer finns att läsa i sanningens bok som är Bibeln, för dig som älskar sanningen och söker den!

GUD VET VAD HAN GÖR!

REFORMATIONSBIBELNS ANDRA UPPLAGA FINNS ATT KÖPA.

~~~~

SATAN IS THEIR MASTER!!