Utan hopp är den som inte tror på Gud.

Utan hopp är den som förtröstar på sig själv.

Utan hopp är den som lever för sig själv.

Utan hopp är den som håller fast vid denna värld.

Utan hopp är den som tror denna värld är allt som finns.

Utan hopp är den som förnekar Jesus Guds Son.

Utan hopp är den som är hårdnackad och vägrar tro.

Utan hopp är den som söker och söker men aldrig finner (vill finna).

Utan hopp är den som vägrar tro att det finns en personlig Gud.

Hopp har den som söker tills han finner.

Hopp har den som tror på Gud.

Hopp har den som mött Gud.

Hopp har den som inte förtröstar på denna värld.

Hopp har den som inser att denna värld är fåfänglig.

Hopp har den som tar sig till vara för djävulen.

Hopp har den som inte litar på sig själv.

Hopp har den som sätter sin tillit till Gud.

Hopp har den som blivit född på nytt.

Jesus svarade henne: »Sade jag dig icke, att om du trodde, skulle du få se Guds härlighet?»