Sveriges kristenhet hoppas och tror på väckelse.

Roger Larsson talar på en video - se länk nedan - om väckelse och helgelse.

MEN....!

Det blir ingen väckelse varken i de kristnas hjärtan eller i samhället så länge kristna håller sig till onda andars läror som New Wine (ett nytt ord för Torontorörelsen-Wineyard etc.) - eller till trosrörelsens likaledes onda andars lära.

Det finns massor med videos på nätet, du kan se om Trosrörelsens falska föregångs-predikanter t.ex. Hagin, Copeland, Hinn etc. etc.

Det blir ingen väckelse så länge "kristna" är inskrivna i Satans kyrka - VÄRLDSKYRKAN!

Se Sveriges Kristna Råd och dess skrift "Charta Oecumenica" som står för VÄRLDSKYRKAN, som är den Satans kyrka som "kristna" gått i förbund med.

Sveriges "kristenhet" har sålunda gått i förbund med djävulen och därmed DÖDEN - och tror att det ska komma en väckelse!

HUR BLIND OCH DUM FÅR MAN VARA OCH ÄNDÅ KALLA SIG KRISTEN - OCH DESSUTOM FÖRVÄNTA SIG EN VÄCKELSE!?

"Kristna" tror också att man kan samarbeta med andra religioner genom EKUMENI genom t.ex. kursen Alpha som är en skapelse av Nicky Gumpel, vilken även han är fångad i den katolska snaran.

~~~~

HÄR kan du höra och se Roger Larsson i församlingen Guds Kraft i Sävsjö.

Larsson talat mycket om helgelse. Men för mig blir hans predikan om helgelse och väckelse enbart abstrakt och faller därmed till marken.

Frälsningsarmén som Roger Larsson tillhör är en satans kyrka, eftersom även den är inskriven i - gått i förbund med - och har undertecknat avtal med påvekyrkan - alltså VÄRLDSKYRKAN SOM ÄR SATANS KYRKA!

Det har alla andra samfund och kyrkor också gjort!
Se "medlemskyrkor" på Sveriges Kristna Råds hemsida (SKR).

~~~~

VÄRLDSKYRKAN omfamnar all religioner såsom shamanism, hinduism, katolsk tro, new age etc. etc. och ingår i världserövrarnas plan att sätta ANTIKRIST (ledd av och besatt av Satan själv!) på tronen i Jerusalem.

VÄRLDSKYRKAN ÄR ANTIKRISTS KYRKA!!

HUR BLIND OCH DUM FÅR MAN VARA OCH ÄNDÅ KALLA SIG KRISTEN - OCH DESSUTOM FÖRVÄNTA SIG EN VÄCKELSE!?

En new age ledare sade att de som ser till att Antikrist kommer på tronen är de evangelikala!!

("We shall have World Government, whether or not we like it. The only question is whether World Government will be achieved by conquest or consent." -- James Paul Warburg)

Om du alls bryr dig om din själ och behöver mer hjälp till att komma loss från dödens band finns på denna blogg mer info - se "falska predikanter" och "falsk kristendom". Där hänvisas till andras länkar (publicerade sedan flera år!) om denna sak, och som därmed handlar om livets viktigaste fråga: "evigt liv eller evigt helvete"?

"Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord." 1 Kor 10:21

~~~~

De "kristna" stöder och ser upp till (idoliserar) det sionistiska Israel och därmed bejakar alla de illdåd sionisterna (se NWO-Illuminati) står för såsom mord, krig, utrotning av alla människor och total förödelse!

Judarna (och dess lakejer) är en förbannelse för hela världen (se Bibelns ord)!

Inte förrän Jesus kommer på skyarna (se Bibelns ord) och ska en rest (se Bibelns ord) av dem blir frälsta - då men inte förr - blir de till en välsignelse (se Bibelns ord)!

___

Från en insändarkommentar till denna artikel - ett bibelord:

"Du blinde farisé, gör FÖRST insidan av bägaren REN, för att sedan också dess utsida må bliva REN."